​​​Velkommen til MEF sitt system for KS/HMS

Du har nå kommet til innlogging siden for MEF sitt system for KS/HMS. Systemet er spesialutviklet for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd i MEF sin satsing på kvalitet/HMS i anleggsbransjen. Systemet blir løpende oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under.

Alle MEF sine medlemsbedrifter kan benytte seg av KS/HMS-systemet. Den enkelte bedrift må tilpasse innholdet i dokumentene til sitt behov. Kontakt MEF for å bli registrert som kunde/bruker av systemet (se www.mef.no). 

Logg inn finner du øverst til høyre i skjermbildet.

 

​​​dRIFTSMELDING

Systemet ble oppgradert 10.04.2015. En del av oppgraderingen er knyttet til app-en, blant annet offline-funksjon og mellomlagring. Når det gjelder app så må den gjennom en godkjenningsordning hos Microsoft (Windows-phone), Apple (iPhone/iPad) og Google (Android). App-en ble sendt til godkjenning før påske, men er ennå ikke lansert i ny versjon. Vi håper dette ikke drøyer særlig lenge nå. Dette har tatt lenger tid enn det pleier. 

 

 

gammelt system, lansert 2008, er avviklet

​​Viktige datoer:

01.10.2014 – Løsning for overføring av dokumenter til nytt system er klart.

26.11.2014 – Opprettelse av nye prosjekter vil ikke lenger være mulig.

28.02.2015 – Systemet vil ikke lenger være tilgjengelig.