Velkommen til MEF KS/HMS System

 Velkommen til MEFs KS/HMS-system

MEFs KS/HMS-system
Systemet er skreddersydd for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd i MEFs satsing på kvalitet i anleggsbransjen. Systemet er dynamisk og blir kontinuerlig vedlikeholdt og oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under.
Alle MEFs medlemsbedrifter kan benytte seg av KS/HMS-systemet. Den enkelte bedrift må tilpasse innholdet i dokumentene til sitt behov. Kontakt MEF for å bli registrert som kunde/bruker av systemet (se kontaktinformasjon nedenfor).

SKAL DU OPPRETTE PROSJEKT ELLER PROSJEKTMAL?
Det er meget viktig for bruken av systemet at du er bevisst dette valget mellom prosjekt og prosjektmal. Skal du gjenbruke dokumenter MÅ DU ALLTID FØRST OPPRETTE EN PROSJEKTMAL!! (f.eks Prosjektmal Boligtomt)
Dokumenter hentes inn og tilrettelegges for denne typen arbeidsoppgave, og SÅ oppretter du det prosjektet du skal gjennomføre (og henter inn dokumenter fra den aktuelle prosjektmalen). Se kapitel 09 i systemet, brukertips 2!!

Administrator / KS-ansvarlig i medlemsbedriftene! 
MEF logger dere på KS/HMS-systemet med en administrator/KS-ansvarlig. Dette bør være den personen som har mest med bedriftens KS-system å gjøre. Denne personen logger av og på andre brukere hos dere. Det er viktig å gi MEF beskjed om endringer i navn eller e-post til denne personen.

Glemt passord!
Har du glemt passordet ditt? Bruk funksjonen oppe til venstre på siden ("Glemt passord"), så får du tilsendt nytt!

Hvem

Telefonnr

e-post adresse

Region Øst - Hamar

958 72 000

region.ost@mef.no

Region Øst - Oslo

22 40 29 00

region.ost@mef.no

Region Sørøst - Sem

33 35 99 90

region.sorost@mef.no

Region Sørvest – Kristiansand

958 38 000

region.sorvest@mef.no

Region Vest – Bergen

55 53 55 40

region.vest@mef.no

Region Midt – Trondheim

73 95 69 40

region.midt@mef.no

Region Nord – Tromsø

77 62 44 22

region.nord@mef.no

Region Nord – Alta

915 22 210

region.alta@mef.no

Seksjon Ressurs og miljø

22 40 29 00

einar.osthassel@mef.no

 

 Mine områder

Vennligst logg inn for å få tilgang til dine områder