Velkommen til MEF sitt nye system for KS/HMS

Du har nå kommet til innlogging siden for MEF sitt nye system for KS/HMS. Systemet er spesialutviklet for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd i MEF sin satsing på kvalitet/HMS i anleggsbransjen. Systemet blir løpende oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under.

Alle MEF sine medlemsbedrifter kan benytte seg av KS/HMS-systemet. Den enkelte bedrift må tilpasse innholdet i dokumentene til sitt behov. Kontakt MEF for å bli registrert som kunde/bruker av systemet (se www.mef.no). 

De som er brukere av gammelt system, får ikke automatisk tilgang til nytt system. Du må kontakte ditt regionskontor for å tegne fornyet abonnement og deretter bli registrert som bruker i det nye systemet.

Logg inn finner du øverst til høyre i skjermbildet.

 

Leter du etter gammel løsning?

Logg inn ved å klikke på denne linken http://gammel.ksmef.no

Gammel løsning er under avvikling. Det anbefales å gå over til ny løsning så snart som mulig.

Viktige datoer:

01.10.2014 – Løsning for overføring av dokumenter til nytt system er klart.

01.12.2014 – Opprettelse av nye prosjekter vil ikke lenger være mulig.

28.02.2015 – Systemet vil ikke lenger være tilgjengelig.