Velkommen til MEF sitt nye system for KS/HMS

Du har nå kommet til innlogging siden for MEF sitt nye system for KS/HMS. Systemet er spesialutviklet for MEFs medlemsbedrifter og er et ledd i MEF sin satsing på kvalitet/HMS i anleggsbransjen. Systemet blir løpende oppdatert i tråd med de endringer og krav som bransjen arbeider under.

Alle MEF sine medlemsbedrifter kan benytte seg av KS/HMS-systemet. Den enkelte bedrift må tilpasse innholdet i dokumentene til sitt behov. Kontakt MEF for å bli registrert som kunde/bruker av systemet (se www.mef.no). 

De som er brukere av gammelt system, får ikke automatisk tilgang til nytt system. Du må kontakte ditt regionskontor for å tegne fornyet abonnement og deretter bli registrert som bruker i det nye systemet.

Logg inn finner du øverst til høyre i skjermbildet.Leter du etter gammel løsning?

Denne finnes fremdeles, men har byttet adresse til http://gammel.ksmef.no

Gammelt system vil være operativt inntil alle pågående prosjekter er avsluttet.